Lohikosken Sosialidemokraatit

www.sdplohikoski.fi

Lohikosken Sosialidemokraatit RSS Feed
 
 
 
 

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry

Vanha työväentalo

Lyhyt satavuotishistoriikki

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin kunnantuvalla 27.4.1902. Yhdistyksen perustajajäseniä olivat ainakin seppä Anselm Kuokkanen ja kauppias Emmanuel Grönholm. Sortovuosina yhdistysten toimintaa valvottiin tiukasti ja toimilupa oli anottava senaatilta. Se saatiin vihdoin kahden vuoden käsittelyn jälkeen syyskuussa 1904. Yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Jyväskylän Pitäjän Työväenyhdistys ry. Toimitilakysymys nousi esiin heti alusta lukien ja jo vuonna 1909 oli pystyssä oma työväentalo Kolikkomäellä. Sen rakentamista Kankaan tehtaan ammattiosasto (silloin työväenyhdistys) oli omalta osaltaan avustanut. Näissä tiloissa pystyttiin toimimaan vuoteen 1965, jolloin talo oli mennyt niin huonoon kuntoon, että se jouduttiin purkamaan vuonna 1966. Seuraavan kerran päästiin ”oman katon alle” vuonna 1977, kun Kolikkotie 2:een valmistui Kaupungin ja Lohikosken työväenyhdistyksien sekä urheiluseura Lohen omistama vuokratalo (talo nykyisin myyty ja olemme itse vuokralaisena).

1921 käytiin yhdistyksen suunnasta (sosiaalidemokraatit vai kommunistit) ankara kamppailu, joka lopulta ratkaistiin oikeuden toimesta sosiaalidemokratian voitoksi. 1941 Lohikoski liitettiin kaupunkiin. 1941 yhdistyksen nimi muutettiin Jyväskylän Lohikosken sos. dem. työväenyhdistys ry:ksi. Vuonna 2007 tapahtui seuraava nimenmuutos: Lohikosken Sosiaalidemokraatit ry. 1959 – 1972 Lohikosken Työväenyhdistys oli TPSL:n jäsenyhdistys. Yhdistyksellä on aina ollut kokoonsa nähden merkittävää painoarvoa paitsi kunnallispolitiikassa myös valtakunnan tasolla, onhan sillä ollut lähes katkeamaton ketju kansanedustajia aina 1930-luvulta saakka:

  • Onni Peltonen (Kaupungin ty:n jäsen, mutta mukana Lohikosken työväen riennoissa)
  • Vilho Lehtonen
  • Impi Lukkarinen
  • Juhani Surakka
  • Reijo Laitinen

Yllämainittujen henkilöiden ohella merkittäviä kunnallispolitiikan vaikuttajia ovat olleet mm. kunnallisneuvos Eino Haro, Onni Hartikka, Pentti Kekki jne. Yhdistyksen satavuotishistoria valmistunee vuodenvaihteessa 2008/2009.

Muita lähteitä:

Stolt, Eeva 2006, Tehtaan valoista kaupungin valoihin sivut 38-39;93-105;109-113 ja 173-177, Jyväskylä: Kirjapaino Oma

Opintokerho Kipinä, Kertomuksia Lohikosken Sos-dem. Nuoriso-osaston toiminnasta vuosilta 1923-1992, Jyväskylä 1992

Ajankohtaista

Viimeisimmät Kommentit

    Hallinta